شط رنج می‌برد

موجودی: موجود در انبار

60,000 تومان

تعداد:

کتاب شط رنج می‌برد مجموعه اشعار سپید آیینی سید مجید موسوی است که توسط نشر نزدیک‌تر به چاپ رسیده است. یکی از شعرهای این مجموعه را با هم می‌خوانیم:

شتر حیوان نجیبی‌ست
وقتی جهازها
سنگین ترین اتفاق را حمل میکنند
تا حمله دفع شود
در جمله ای
هر که من او را
هر که او من را
همه چیز جلو می آید
زمین چند قدم به خورشید
ابرها چند لکه به عقب
دست ها شمرده اَدا می کنند
بَ ّخن بَ ّخن را
چند هیزم
در اَدای باران
جلوتر از همه
شعله قورت می دهند
تا ظاهر گرم دشت
حفظ شود
هیزم اولی
هیزم دومی
هیزم های تلنبار کرده
در گلو
گلو
همه چیز
ازهمین شروع می شود
گلوی دست
در دهان طناب
گلوی کوچک نو اتفاق
در محاصره تیر
گلوی بزرگترین اتفاق
زیر دندان تیغ
همه چیز
تغییر شکل داد
دشت
پر شد از کینه های شتری
و شترها
ما بعد جمل نجیب نبودند !

در حال بارگذاری ...
×