نون، پنیر، مازوخیسم

موجودی: موجود در انبار

100,000 تومان

تعداد:

نون، پنیر، مازوخیسم عنوان نخستین مجموعه شعر محمود خواجه شاعر جوان است که در بهار 1403 توسط نشر نزدیکتر منتشر شده است، با هم شعری از این مجموعه می‌خوانیم:

لرزه های دل من موجب لبخندش بود

این شمال دل من بود که دربندش بود

قلب من رفت به آن جا که عرب نی انداخت

مولوی دید مرا نامه ی نی پندش بود

یک اسیر دل و یک سرو روان زندان بان

طعم این چای به همسایگی قندش بود

دختری ساده ولی شعله درونش رقصان

مثل تهران که دلش گرم دماوندش بود

برده بودم که به یک لحظه ورق را چرخاند

آن همه سادگی از حیله و نیرنگش بود

من شدم کولی و او کاخ نشین شهری ست

که بت من همه ی عمرخداوندش بود

آخرین مهره ی زانو زده ی خورده زمین

اول اسم خودم روی گلوبندش بود

در حال بارگذاری ...
×