قلمدان‌های کوچک

موجودی: موجود در انبار

18,000 تومان

تعداد:

قلمدان‌های کوچک مجموعه آثار دانش آموزی است که به همت محمد نوروزی فرسنگی جمع‌آوری شده است و توسط نشر نزدیکتر به چاپ رسیده است ، در بخش از این کتاب می‌خوانیم:

در پارک قدم میزدم که صدای جیغی شنیدم: »آهای! حواست
کجاست؟ داشتی لگدم میکردی«. از البه الی سنگهای پیادهرو گلی
کوچک روییده بود.

در حال بارگذاری ...
×

Powered by WhatsApp Chat

×